Dofinansowanie wymiany azbestowych dachów. Rusza nabór wniosków, w puli 250 mln zł!

Dofinansowanie wymiany azbestowych dachów. Rusza nabór wniosków, w puli 250 mln zł!
Pixabay

Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest już za kilka dni będą się mogli ubiegać o środki na tego typu inwestycje. Drugi nabór wniosków o dotacje na wymianę rusz już od 15 grudnia i potrwa do 12 stycznia 2024.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło ten program po raz drugi. Pierwszy, prowadzony jesienią 2022 r. spotkał się z dużym zainteresowaniem. Obecnie łącznie w dotacyjnej puli jest 250 mln zł. 

- Stawka pomocy nie uległa zmianie i wynosi 40 zł/ m2, a dofinansowanie i tym razem dotyczy wymiany maksymalnie 500 m2 dachu. Na etapie składania wniosków - wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR - będzie można wystąpić o przyznanie 50-procentowej zaliczki. Ułatwieniem ma też być zniesienie obowiązku dołączenia do dokumentów kopii zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych, zezwoleń lub innych decyzji. Teraz zainteresowany wsparciem będzie musiał oświadczyć, że dopełni niezbędnych formalności związanych z realizowaną inwestycją we właściwym miejscowo starostwie powiatowym - przekazują pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku i których realizacja będzie trwała nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Warunkiem koniecznym jest też wymiana pokrycia dachu na całym budynku.

W porównaniu z poprzednim naborem w zasadach udzielania wsparcia zaszły pewne zmiany. Umożliwiono np. wymianę pokrycia dachowego z azbestu na budynkach służących produkcji rolnej również w gminach miejskich. Zmniejszono liczbę załączników do wniosku, a termin na uzupełnienie wniosku lub złożenie wyjaśnień przez wnioskodawców wydłużony został do 14 dni.

Lista załączników, które trzeba dołączyć do wniosku jest nadal dość obszerna. Warto ją sprawdzić i zebrać niezbędne dokumenty. Jednym z nich jest np. kopia pisemnego zgłoszenia do urzędu gminy odpadów zawierających azbest, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia, celem ich odbioru i utylizacji.

Szczegółowe zapisy programu, zasady, kryteria premiujące i kolejność przysługiwania wsparcia, jego regulamin można znaleźć na stronie ARiMR >>> TUTAJ