Najważniejsze wideo w ewi24

Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP w Raczynie

dotacja_z_funduszu_sprawiedliwosci_dla_osp_w_raczynie_20231119_2068279932
fot. Gmina Czarnożyły

W dniu 9 listopada 2023 roku w sali OSP w Raczynie nastąpiło przekazanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach zadania "Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem".

Projekt współfinansowany był ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach tego dofinansowania zakupiono sprzęt ratowniczy i wyposażenie osobiste dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczynie za kwotę 59.995,00 zł. Przekazanie sprzętu i wyposażenia dokonał Wójt Gminy Czarnożyły - Pan Andrzej Modrzejewski na ręce przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczynie.

Każdy zakupiony w ramach dofinansowania sprzęt został oznakowany logiem Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Sprawiedliwości oraz formułą "Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości".
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczynie otrzymała:

  • kamerę termowizyjną,
  • sześć kompletów ubrań specjalnych,
  • sześć par obuwia specjalnego,
  • sześć sztuk hełmów strażackich,
  • torbę medyczną.


Łączna wartość realizacji zadania wyniosła 59 995,00 zł w tym dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 59 195,00 zł, wkład własny Gminy Czarnożyły 800,00 zł.

Sprzęt, który trafił do strażaków ratowników z OSP Raczyn ma na celu poprawę sprawności prowadzenia akcji ratowniczych oraz niesienia profesjonalnej pomocy pokrzywdzonym w zdarzeniach.

Źródło: Gmina Czarnożyły