wersja testowa serwisu

Droga Czarnożyły - Kąty wygląda coraz lepiej! Trwa gruntowny remont trasy

czarnozyy
UG Czarnożyły

Jak informują pracownicy Urzędu Gminy Czarnożyły trwają intensywne prace związane z remontem drogi gminnej Czarnożyły - Michałków - Kąty. Wykonawca za sobą ma już roboty przygotowawcze, wykonano już poszerzenie pasa drogowego oraz korekcyjne wyrównanie istniejącej nawierzchni. Co dalej?

Obecnie trwają prace związane z układaniem warstwy wyrównującej z mieszanek asfaltowych. Kolejno położona zostanie druga warstwa asfaltowa, która stanowić będzie nową nawierzchnię jezdni. Do prac wykończeniowych należy obustronne odtworzenie poboczy z kruszywa mineralnego na szerokości 0,75 m

- Firma "RAFALIN" Sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą w Blachowni zakończy remont w terminie do końca września. Łącznie remont drogi zostanie przeprowadzony na długości 3,2 km oraz szerokości ok. 4,5 mb. Wartość inwestycji wynosi 1 201 820,02 zł brutto - informują urzędnicy.

Jak dodają pracownicy UG Czarnożyły na realizację zadania samorząd otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 959 563,00 zł.