wersja testowa serwisu

Projekty edukacji ekologicznej w Gminie Czarnożyły

pexels-photo-886521

Gmina Czarnożyły w 2020 roku przystąpiła do konkursu pn.: „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2020/2021" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Złożono dwa wnioski o dofinansowanie dodatkowych zajęć i wydarzeń ekologicznych dla uczniów ze szkół z Czarnożył oraz Wydrzyna. Łącznie Gmina Czarnożyły pozyskała dofinansowanie na kwotę ponad 49 300 zł.

W Szkole Podstawowej w Czarnożyłach będzie realizowany projekt o nazwie „Oddycham czystym powietrzem" w ramach którego będą prowadzone warsztaty, zajęcia przyrodnicze, wycieczki krajoznawcze tematycznie związane z ochroną powietrza atmosferycznego. Wartość projektu została określona na kwotę 32 930 zł dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 29 442 zł


Natomiast w Szkole Podstawowej w Wydrzynie przystąpiono do realizacji projektu o nazwie „Oszczędzaj wodę – dbaj o przyrodę". Planowane jest realizacja gazetki szkolnej konkursów ekologicznych, warsztatów i zajęć dodatkowych, wycieczek krajoznawczych oraz zwiedzanie obiektów oczyszczania wody. Wartość projektu wynosi 22 275 zł a dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi przyznano w wysokości 19 925 zł

Celem realizacji projektów jest podniesienie świadomości uczniów oraz lokalnej społeczności w zakresie ochrony zasobów naturalnych, przeciwdziałaniu niekorzystnych działań człowieka oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Realizację projektów zaplanowano na rok szkolmy 2020-2021.

Źródło: Gmina Czarnożyły