Gmina Czarnożyły podsumowała inwestycje z 2022 roku

lightbulb-2692247_960_720
fot. ilustracyjne

Rok 2022 r. dla samorządu Gminy Czarnożyły zakończył się realizacją zamierzonych planów i inwestycji. Podjęte zadania wraz z uzyskanym wsparciem finansowym pozwoliły na poprawę jakości życia mieszkańców całej gminy. Rok 2023 zapowiada się równie pomyślnie, za sprawą już rozpoczętych robót, nowych projektów oraz pozyskanego dofinansowania. Przedstawiamy informację o zadaniach zrealizowanych w 2022 r. i tych które będą kontynuowane w roku kolejnym.

Przebudowy i remonty dróg:

 1. Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnożyły – łączna wartość zadania 4 844 930,57 zł, okres realizacji marzec 2022 - wrzesień 2023, dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład (BGK) - 4 602 684,04 zł, w ramach inwestycji zostaną przebudowane następujące drogi:
  1. Kresy (DG Nr 117461E w m. Czarnożyły) - 604,00 mb
  2. Belców (DG Nr 117460E w m. Czarnożyły) - 707,64 mb
  3. Osiedle przy cmentarzu (droga wewnętrzna, dz. nr ewid. 878/18 w m. Czarnożyły) - 456,50 mb
  4. Wądoły (DG Nr 117403E w m. Łagiewniki) - 168,23 mb
  5. Raczyn-Dąbrowa (droga wewnętrzna, dz. nr ewid. 406/2 i 406/3 w m. Raczyn) - 989,76 mb
  6. Trakt Kaliski (DG Nr 117452E w m. Łagiewniki) - 1395,60 mb
  7. Staw osiedle (droga wewnętrzna, dz. nr ewid. 299/16 w m. Staw) - 217,16 mb
 2. Rozbudowa drogi w miejscowości Wydrzyn Kolonia - 996,42 mb – łączna wartość zadania 3 374 753,00 zł – okres realizacji sierpień 2022 - listopad 2023 r. Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład (BGK) - 2 945 000,00 zł oraz z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg - 429 753,00 zł
 3. Remont drogi powiatowej Nr 4534E Czarnożyły-Gromadzice - 3 690,00 mb – łączna wartość zadania 1 684 099,99 zł – okres realizacji kwiecień-lipiec 2022 r. dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg - 959 773,00 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 350 000,00 zł oraz ze środków powiatu wieluńskiego
 4. Projekty dróg gminnych i powiatowych:
  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4500E w miejscowości Raczyn
  2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gromadzice na dz. o nr ewid. 7
  3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Działy na dz. nr ewid. 82 i 101
  4. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łagiewniki na dz. nr ewid. 508 i 672
  5. Przebudowa układu komunikacyjnego w m. Wydrzyn, Staw i Gromadzice
  6. Przebudowa drogi wewnętrznej Czarnożyły-Raczyn
  7. Remont drogi gminnej Nr 117457E w miejscowości Wydrzyn Majorat

Gospodarka wodno-ściekowa:

 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Czarnożyły (osiedla), łączna wartość zadania 158 414,96 zł , okres realizacji październik-listopad 2022 r. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 120 000,00 zł
 2. Dostawa agregatu - rezerwowego źródła zasilania Stacji Uzdatniania Wody wraz z systemem automatycznego startu, łączna wartość zadania 120 000,00 zł, okres realizacji październik 2022 r., dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 UE - 62 078,05 zł
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Gromadzice i Stawek - etap III łączna wartość zadania 2 345 000,01 zł, okres realizacji sierpień 2021 - październik 2022 r., dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 UE - 1 213 108,54 zł, oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczko/dotacja 573 000,00 zł
 4. Rozbudowa stacji uzdatniania wody – zbiornik na wodę uzdatnioną, łączna wartość zadania 675 000,00 zł, okres realizacji listopad 2021-listopad 2022 r., dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 UE - 349 189,02 zł
 5. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarnożyły, łączna wartość zadania 5 080 891,77 zł, okres realizacji czerwiec 2022 - grudzień 2023, dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład (BGK) - 4 655 000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 190 000,00 zł, w ramach zadania są realizowane trzy części:
  1. Część I - Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Platoń wartość 2 644 500,00 zł
  2. Część II - Budowa w technologii zero emisyjnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii budynku zaplecza magazynowo-socjalnego stacji uzdatniania wody w m. Czarnożyły wartość 1 513 547,37 zł
  3. Część III - Budowa studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Czarnożyłach oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Czarnożyły Parcela II oraz Przebudowa przepompowni ścieków w m. Czarnożyły wartość 922 844,40 zł


Projekty w oświacie:

 1. Budowa budynku zero emisyjnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z przeznaczeniem na klub dziecięcy i przedszkole w miejscowości Wydrzyn, wartość zadania - 7 721 495,83 zł, okres realizacji - sierpień 2022 - grudzień 2023 r., dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład (BGK) - 6 840 000,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 120 000,00 zł
 2. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Czarnożyły (szkoła podstawowa) łączna wartość zadania 24 600,00 zł, okres realizacji - wrzesień-listopad 2022 r., dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wieluńsko-Sieradzka - 21 600,00 zł
 3. Dostawa fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych 18 szt. oraz komputerów przenośnych 54 szt dla uczniów z rodzin pegeerowskich, łączna wartość zadania 179 090,46 zł, okres realizacji kwiecień – listopad 2022 r., dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" 100 % poniesionych kosztów.
 4. Projekt Modernizacji budynków oświatowych z terenu Gminy Czarnożyły – planowana termomodernizacja obiektów szkolnych.
 5. Projekt Przebudowy chodnika wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Czarnożyłach


Odnawialne źródła energii:

 • Rozbudowa Odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły, 304 instalacje fotowoltaiczne, 123 instalacje solarów, 66 kotłów na pellet, łączna wartość zadania 8 149 017,00 zł, okres realizacji październik 2022 – czerwiec 2023 r. , dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 UE - 6 362 968,76 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż:

 • Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Staw – Iveco Daily, łączna wartość zadania - 379 947,00 zł, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - 167 000,00 zł
 • Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Wydrzyn – Renault Midlum, łączna wartość zadania 188 900,00 zł
 • Wymiana zużytych opraw rtęciowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED – 75 000,00 zł


Obiekty gminne infrastruktury społecznej i sportowej:

 • Zagospodarowanie terenu gminnego w osiedlu mieszkaniowym „Wspólnota" w Czarnożyłach łączna wartość 823 239,00 zł, okres realizacji październik 2021 - październik 2022 r., dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich – 800 000,00 zł,
 • Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach popegeerowskich, okres realizacji styczeń 2022 – styczeń 2023, dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład (BGK) - 2 940 000,00 zł


Projekty grantowe i infrastruktura sportowa:
Dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na Plus" w miejscowościach:

 • Raczyn pod nazwą: „Dostawa i montaż obiektów małej architektury w miejscowości Raczyn" - 12.000 zł
 • Gromadzice pod nazwą „Wspólne gotowanie sposobem na integrację pokoleniową" - 12.000 zł
 • Wydrzyn pod nazwą „Wspólne spotkanie przez grillowanie w sołectwie Wydrzyn" - 12.000 zł

Źródło: Gmina Czarnożyły​

 

RODO oraz Polityka cookies
Z uwagi na wymogi prawne, niniejszym przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych portali informacyjnych. Klikając w przycisk "Przejdź do portalu", wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych za pomocą plików cookies przez naszych partnerów reklamowych dla celów opisanych poniżej. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie wspomnianych danych, w każdej chwili możesz opuścić nasz portal. Przechodząc dalej za pomocą przycisku „Przejdź do portalu”, Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub przez naszych partnerów. Przetwarzanie to nie wymaga wyrażenia przez Ciebie zgody, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić.
Stosowanie plików cookies oraz pozostałych technologii informatycznych
Nasz portal oraz nasi partnerzy, stosujemy pliki cookies i pozostałe technologie informatyczne, które gromadzą informacje m.in. o odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych oraz podstronach, a także o lokalizacji urządzenia. Ma to przede wszystkim na celu:
• zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników w trakcie korzystania ze stron naszych portali informacyjnych,
• poprawę i stałe ulepszanie świadczonych przez nas usług, dzięki zbieraniu i wykorzystaniu tych danych w celach analitycznych i statystycznych,
• wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (remarketing).
Zakres wykorzystywania plików cookies możesz dowolnie określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Każda przeglądarka posiada własne ustawienia cookies. Jeśli nie wprowadzisz zmian w ustawieniach będzie to oznaczało, iż zgadzasz się na zapisywanie informacji w plikach cookies, a następnie na przechowywane ich w pamięci Twojego urządzenia. Zarówno my, jako właściciele portalu oraz nasi partnerzy możemy uzyskiwać dostęp do tych informacji. 
Wykorzystanie informacji
Aby dopasować wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, wykorzystujemy właśnie zebrane i zapisane informacje w plikach cookies. Administratorem Twoich danych jest Local Service sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego oraz w dowolnym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec tego rodzaju działań. 
Wykorzystywanie Twoich informacji przez naszych partnerów
Mając na uwadze współpracę z dostawcami reklamowymi informujemy, iż działania w celach marketingowych mogą podejmować nasi partnerzy, korzystający z powierzchni reklamowych w naszych portalach. Do naszych partnerów zaliczamy Google Adsense, a także agencje reklamowe, agencje interaktywne, domy mediowe oraz innych dostawców reklam, w tym Taboola. Podobnie, jak i my, nasi dostawcy reklam również gromadzą i wykorzystują informacje zgromadzone w plikach cookies. Dzięki takim danym, w naszych portalach zobaczysz reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań.
Celem przetwarzania Twoich danych zawartych w plikach cookies przez naszych partnerów jest:
• przechowywanie Twoich informacji na urządzeniu z którego przeglądasz nasz portal i dostęp do nich
• wybór reklam do wyświetlenia w tym reklam spersonalizowanych,
• dopasowanie treści spersonalizowanych
• pomiar efektywności reklam,
• dostarczanie jak najbardziej efektywnych reklam, zgodnych z Twoimi zainteresowaniami.
Abyśmy wraz z naszymi partnerami mogli podejmować powyższe działania, wymagana jest Twoja zgoda, którą wyrażasz poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź do serwisu”. Pamiętaj, że Twoja zgoda jest dobrowolna. Bez niej korzystanie z naszych portali będzie pozbawione wielu funkcji, co może wpłynąć na jakość wyświetlanych informacji.
Twoje prawa
Pamiętaj, że udzieloną zgodę możesz w dowolnym momencie wycofać, korzystając a naszego formularza kontaktowego, jednak pamiętaj, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Za pomocą wspomnianego formularza kontaktowego możesz także wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub prawnie uzasadnionego interesu naszych partnerów. Zgodnie z obowiązującym prawem, możesz zgłosić nam, jako podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane żądanie dostępu do tych danych, zmiany ich, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania. Zapraszamy Cię także do odwiedzenia naszej Polityki prywatności.