wersja testowa serwisu

Młodzi ekolodzy z ogromną wiedzą. Laureatom gratulował Wicemarszałek Andrzej Górczyński

12
fot. Piotr Wajman

Dyplomy i nagrody odebrali laureaci finału okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Ponadprzeciętnej wiedzy gratulował młodym osobom Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego. Wśród nagrodzonych był zwycięzca ogólnopolskiego szczebla olimpiady Jarosław Brodecki, uczeń Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej. Laureatką finału centralnego była również Wiktoria Kędzierska, która zajęła piąte miejsce. Najlepszą szkołą XXXVI OWE zostało I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu.

Uroczystość wręczenia nagród siedmiu laureatom odbyła się w siedzibie Oddziału Terenowego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w Łodzi. Olimpijczykom gratulowali: członek zarządu województwa Andrzej Górczyński, dr Agnieszka Wolańska-Kamińska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, przewodnicząca Komitetu Wojewódzkiego Olimpiady oraz Katarzyna Krakowska, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana jest od 36 lat. Popularyzuje wiedzę na rzecz ochrony środowiska oraz kształtuje właściwe postawy wobec przyrody. W tym roku wszyscy uczniowie zakwalifikowani do etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej mieli za zadanie wykonać samodzielnie pracę badawczą na wskazany temat i według kryteriów opracowanych przez główny komitet olimpiady wiedzy ekologicznej. Uczestnicy musieli wykazać się przy tym dużą wiedzą z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ekologii, ochrony wód i powietrza, gospodarki odpadami.

Prace były oceniane według jednolitych kryteriów przez komitet Wojewódzki, a siedmiu najlepszych autorów prac reprezentowało województwo w finale centralnym, który odbył się na początku czerwca.

Finaliści i laureaci Olimpiady zyskują prawo wstępu na ponad sześćdziesiąt atrakcyjnych kierunków wyższych uczelni publicznych w Polsce. Między innymi dlatego Olimpiada Wiedzy Ekologicznej cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów szkół średnich w całym kraju.

Andrzej Górczyński zachęcał jednak młodych ludzi, żeby studiowali w województwie łódzkim. – Jesteśmy dumni z waszej wiedzy a ta wiedza, którą Państwo już posiadacie jest ogromna. Mam nadzieję, że skorzystamy z niej wszyscy. Bardzo się cieszę, że tak świetnie reprezentowaliście województwo łódzkie – mówił.

Organizatorem okręgowym olimpiady był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Opiekę merytoryczną nad OWE od 1991 roku sprawuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Ministra Środowiska oraz Ligi Ochrony Przyrody.

Lista finalistów XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej:

1. JAN OSICKI
Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach
Opiekun merytoryczny: Ewa Domagała

2. JULIA PAZUREK
Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach,
Opiekun merytoryczny: Ewa Domagała

3. ALEKSANDRA HONORATA ROBAK
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz.
Opiekun merytoryczny: Kinga Marcińczak

4. JAROSŁAW BRODECKI
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej
Opiekun merytoryczny – Renata Waczyńska-Wróblewska

5. ALEKSANDRA WĘGRZYNEK
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli
Opiekun merytoryczny : Dorota Kabalska-Szewczyk, Anna Stykała

6. WIKTORIA KĘDZIERSKA
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu
Opiekun merytoryczny: Aleksandra Antosik-Karasek

7. MARIA WOJTASIK
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu
Opiekun merytoryczny: Kamila Sztandera

Nagrody zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Zobacz zdjęcia: