Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnożyły. Podpisano umowę

construction-4567706_1280
fot. ilustracyjne/archiwum

W dniu 29 marca 2024 r. została zawarta umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarnożyły".

W ramach robót wykonana zostanie przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gromadzice na dz. nr ewid. 7. Zakres prac obejmuje nowy odcinek jezdni asfaltowej na długości 550 mb i o szerokości 5,0 m (z wyjątkiem ostatnich 25 mb, gdzie zaprojektowano obustronne zwężenie do 4,0m dostosowując szerokość jezdni do parametrów drogi na terenie Gminy Ostrówek).

Ponadto, inwestycja zakłada wykonanie obustronnego pobocza o szerokości 0,75 m na całej długości nowej jezdni wraz z nowym oznakowaniem pionowym.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego jest firma LARIX Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu.

Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 858 348,74 zł brutto. Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest do dnia 29 września 2024 r.

Realizacja zadania nastąpi przy udziale środków pochodzących z promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych Gminy Czarnożyły. Dofinansowanie dla zadania wynosi 95% wartości robót budowlanych.

Źródło: Gmina Czarnożyły