wersja testowa serwisu

Narodowe Czytanie dotarło do gminy Czarnożyły

narodowe_czytanie_dramatu_gabrieli_zapolskiej_2021_r_20210926_1683163134
fot. UG Czarnożyły

W Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach zorganizowane zostało Narodowe Czytanie dramatu Gabrieli Zapolskiej pt.: „Moralność Pani Dulskiej". Od 2012 roku zainicjowane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Narodowe Czytanie ma na celu popularyzację klasyki literatury polskiej.

W Gminie Czarnożyły tegoroczna edycja odbyła się pod patronatem Prezydenta RP – Andrzeja Dudy oraz Wójta Gminy Czarnożyły – Andrzeja Modrzejewskiego.

„Moralność pani Dulskiej" napisana w 1906 roku została nazwana przez samą autorkę „tragifarsą kołtuńską". Akcja toczy się w mieszkaniu Dulskich. Głównym problemem utworu jest kryzys moralności mieszczańskiej ukazany przez kompromitację kołtuństwa rodziny Dulskich, a zwłaszcza przez demaskację postaci tytułowej, właścicielki czynszowej kamienicy.

Pani Dulska toleruje uwiedzenie służącej przez syna, dbając jedynie, by cała rzecz nie została ujawniona. Intryga jest prosta: Zbyszko Dulski uwodzi służącą Hankę, przy milczącej aprobacie matki, potem przez chwilę udaje, że chce dziewczynie zadośćuczynić, ale tak naprawdę chętnie się z afery wycofuje i pozostawia matce „załatwienie sprawy". Wydźwięk sztuki jest pesymistyczny; ani zbuntowany przez moment syn Zbyszko, ani słabowita, najmłodsza w rodzinie Dulskich córka Mela nie są w stanie przeciwstawić się środowisku.

To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło.

Zaproszonych gości i wszystkich uczestników wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach powitała dyrektor placówki p. Joanna Kałdońska. W genezę zorganizowania uroczystości oraz scenografie dramatu wprowadził mecenas dzisiejszego czytania - Wójt Gminy Czarnożyły Andrzej Modrzejewski.

Dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej" czytali:

  • Alicja Śietura – Pani Dulska
  • Sylwia Marciniak – Lokatorka
  • Joanna Dudek – służąca Hanka
  • Paulina Bartodziej – Mela Dulska
  • Monika Boruń – Hesia Dulska
  • Andrzej Cieślak – Zbyszko Dulski
  • Urszula Łebek – radczyni Juliasiewiczowa z Dulskich
  • Anna Sobota – Tadrachowa matka chrzesta Hanki

Po odczytaniu wybranych fragmentów Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski podziękował wszystkim obecnym za udział w uroczystości oraz wręczył lektorom pamiątkowe dyplomy. Wydarzenie dodatkowo ubarwił występ wokalny Kacpra Koszyka, w którym wokalista zaśpiewał utwór Nikodem.

Na końcu uroczystości jak co roku można było otrzymać pamiątkowy stempel Narodowego Czytania.

źródło: UG Czarnożyły