Obchody Święta Niepodległości w Gminie Czarnożyły

20221110-051-niepodlegla-psp-lagiewniki
fot. UG Czarnożyły

Dnia 10 listopada 2022 r. „Koncertem dla Niepodległej" w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnożyłach rozpoczęły na terenie Gminy Czarnożyły obchody 124 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczniowie podczas uroczystości zaprezentowali wokalno-taneczne patriotyczne przedstawienie o tematyce związanej ze zbliżającą się rocznicą. Występowi towarzyszyła Czarnożylska Orkiestra Dęta pod batutą p. Ireny Siorek w okolicznościowym repertuarze.

Kolejno w Publicznej Szkole Podstawowej w Łagiewnikach uczniowie pod czujnym okiem wychowawców zaprezentowali inscenizację patriotyczną, która przybliżyła dzieje Naszej Ojczyzny z okresów niewoli, bohaterskich zrywów powstańczych i odzyskania niepodległości.

Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach odbył się „Wieczór Patriotyczny" gdzie w podniosły nastrój widzów wprowadziły utwory poetyckie recytowane przez przedstawicieli organizatorów. Uczestnicy wieczoru wysłuchali również patriotycznych pieśni zaprezentowanych przez zespół śpiewaczy „Głosy Rannej Rosy" przy akompaniamencie Małgorzaty, Martyny i Piotra Sitarskich. Czarnożylska Orkiestra Dęta pod batutą p. Ireny Siorek odtworzyła znane utwory z czasów walk o niepodległość.


W dniu rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada 2022 r., tradycyjnie w Gminie Czarnożyły uczczono pamięć bohaterskich zrywów patriotycznych. Dla widowni zgromadzonej w kościele p.w. św. Bartłomieja w Czarnożyłach uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydrzynie wystąpili z niepodległościową wokalno-muzyczną inscenizacją. Na zakończenie przedstawienia młodzi artyści wyśpiewali utwór „Moja Ziemio Ukochana" wymachując przy tym biało-czerwonymi chorągiewkami. Następnie proboszcz parafii Czarnożyły ks. Marek Jelonek odprawił Mszę Świętą dziękczynną w intencji Ojczyzny.

Po eucharystii samorządowcy, pracownicy samorządowi i pedagogiczni, młodzież szkolna oraz liczna grupa mieszkańców udali się w biało-czerwonym pochodzie na cmentarz parafialny w Czarnożyłach. Przy pamiątkowym obelisku poświęconym poległym i zmarłym żołnierzom wojny bolszewickiej, oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza zostały złożone okolicznościowe wiązanki i zapalone znicze.

W patriotycznych wydarzeniach zorganizowanych w placówkach oświaty i kultury oraz na uroczystościach kościelnych licznie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, pracowników oświaty, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców. W przemówieniach okolicznościowych podkreślano szczególną rolę pamięci poległych w walce o niepodległość, szacunek dla historii oraz zachowanie tradycji patriotycznych.

W tym szczególnym dniu w Białej odbyły się powiatowe obchody Święta Niepodległości. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu Gminy Czarnożyły. Podczas uroczystości przy tablicy upamiętniającej poległych podczas patriotycznych zrywów na cmentarzu w Białej delacja złożyła kwiaty.

Źródło: Gmina Czarnożyły