wersja testowa serwisu

Punkt dydaktyczny w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach

2020-06-01-zielony-zakatek-01
fot. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach

W ramach działań proekologicznych Gmina Czarnożyły w 2019 r. rozpoczęła realizację projektu ekologicznego pn.:" Zielony zakątek" w ramach którego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach powstał dla uczniów punkt dydaktyczny.

W ramach projektu ekologicznego powstały:

  • utwardzenie terenu i chodnika,
  • altana wraz z siedziskami i stołami,
  • nasadzenia roślin,
  • tablice informacyjne i edukacyjne,
  • stacja meteorologiczna,
  • budki lęgowe dla ptaków.

Utworzony punkt dydaktyczny z pewnością posłuży podniesieniu świadomości przyrodniczej i ekologicznej uczniów szkoły.

Łączna wartość projektu w latach 2019 – 2020 wyniosła 50 000 zł, Gmina Czarnożyły uzyskała dofinansowanie w wysokości 45 000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Nasze ekologiczne pracownie".

źródło: UG Czarnożyły