Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie oficjalnie otwarty

Zdjcie_WhatsApp_2024-03-26_o_124044_a9aeaf59
fot. UM Wieluń

Zakończyła się budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj. Podczas oficjalnego otwarcia zgromadzeni goście mogli zobaczyć efekty wykonanych prac.

Inwestycja zrealizowana za kwotę 13 472 515,27 zł pozwoli na efektywniejszy odbiór odpadów komunalnych, w szczególności tych, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków m.in.:

- odpadów wielkogabarytowych,

- odpady budowlanych, poremontowych i rozbiórkowych,

- zużytych opon,

- elektrośmieci, czyli sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również baterii i akumulatorów.

Ponadto nowo wybudowany obiekt daje również możliwość edukacji ekologicznej dla uczniów szkół i przedszkoli.

Funkcjonowanie PSZOK-u jest dla Gminy Wieluń gwarancją realizacji celów ekologicznych i ekonomicznych: wzrostu poziomów odzysku i recyklingu oraz racjonalizacji kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, szczególnie w zakresie opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Źródło: UM Wieluń