wersja testowa serwisu

Remont Publicznego Przedszkola w Załęczu Wielkim

patnow

W ubiegły piątek, 17 lipca 2020 r. zakończono częściową modernizację budynku w Załęczu Wielkim, gdzie obecnie mieści się Punkt Przedszkolny, który od 1 września 2020 r. zostanie przekształcony w Publiczne Przedszkole w Załęczu Wielkim. 

Modernizacja obiektu polegała na wykonaniu bieżącej konserwacji i przebudowie istniejących sanitariatów oraz wydzieleniu pomieszczenia zmywalni i rozdzielni posiłków. Część budynku, w których znajdowały się łazienki przebudowano oraz dostosowano w taki sposób, aby były one wygodne oraz bezpieczne dla dzieci przedszkolnych. Całość pomieszczeń zyskała nowoczesny i estetyczny wygląd. W następnej kolejności rozdzielnia posiłków oraz zmywalnia, zostaną doposażone w odpowiedni sprzęt kuchenny. Koszt prac remontowo-budowlanych wyniósł 49 780.02 zł. Wszystko zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

Źródło: Gmina Pątnów