wersja testowa serwisu

Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gminnej Gromadzice - Niemierzyn

czarnozyly
fot. Gmina Czarnożyły

Rozpoczęły się prace związane z realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Gromadzice na działce o nr ewid. 7".

Wykonawca - " BITUM Sp. z o.o., z siedzibą w Lublińcu na długości około 856 m zrealizuje następujące roboty:

  • korytowanie wraz z wykonaniem poszerzenia istniejącej drogi,
  • wykonanie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm
  • ułożenie wiążącej i ścieralnej masy asfaltowej o łącznej grubości 7 cm
  • obustronne odtworzenie poboczy z kruszywa mineralnego na szerokości 0,75 m.

Przebudowa zostanie zakończona w terminie do 6 listopada 2021 r.
Wartość inwestycji po przetargu wyniosła 395 797,89 zł brutto. Gmina Czarnożyły na realizację zadania otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego w wysokości 154 200,00 zł.

Źródło: Gmina Czarnożyły