wersja testowa serwisu

Ruszył nabór pracowników do Miejskiego Żłobka w Wieluniu

94876006_245873493440246_1154541153954037760_n
fot. UM Wieluń

Od dnia 22 czerwca 2020 roku rozpoczął się nabór pracowników do Miejskiego Żłobka w Wieluniu.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1, Ratusz Miejski w pokoju nr 1 w terminie do dnia 3 lipca 2020 roku do godz. 12:00, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko …………………………… w Miejskim Żłobku w Wieluniu".

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.

Nabór dotyczy następujących stanowisk:
• Sekretarka
• Opiekun
• Pielęgniarka
• Woźna
• Kucharz
• Pomoc kucharza
• Konserwator

Szczegóły ofert pracy, kwestionariusz osobowy oraz konieczne oświadczenia znajdują się na stronie internetowej zlobek.wielun.pl

Źródło: UM Wieluń