wersja testowa serwisu

Stacja uzdatniania wody w Czarnożyłach zostanie rozbudowana. Podpisano umowę z wykonawcą

dokumenty-podpis

W poniedziałek, 15 listopada została zawarta umowa na roboty budowlane w formule „Zaprojektuj i wybuduj" pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w ramach zadania „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarnożyły".

Zakres zadania obejmuje:

  • wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji,
  • wybudowanie naziemnego zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 400 m3,
  • wykonanie podłączenia rurociągów do istniejącej instalacji oraz usunięcia kolizji,
  • wykonanie automatyki i sterowania.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego jest firma „INSTALKAN" z siedzibą w Pajęcznie. Wartość robót budowlanych po przetargu wyniosła 675 000,00 zł brutto. 

Gmina Czarnożyły na realizację pozyskała środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych zadania.

źródło: UG Czarnożyły