Trwają roboty związane z budową przedszkola i klubu dziecięcego w Wydrzynie

20230123-030-klub-dzieciecy
fot. Gmina Czarnożyły

Trwają roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: „Budowa budynku zero emisyjnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z przeznaczeniem na klub dziecięcy i przedszkole w miejscowości Wydrzyn"

W ramach nadzoru inwestycyjnego przedszkola i klubu dziecięcego w Wydrzynie została przeprowadzona wizja lokalna połączona z ocena stopnia zaawansowania rót budowlanych. Na terenie budowy obecni byli: Poseł na Sejm RP - Paweł Rychlik, Wójt Gminy Czarnożyły - Andrzej Modrzejewski, Przewodniczący Rady Gminy Czarnożyły - Jerzy Łabęcki, Sekretarz Gminy - Piotr Kędzia, Dyretor Szkoły Podstawowej w Wydrzynie - Monika Boruń, Prezes Spółki Malik Development - Tomasz Malik oraz lokalne media.

Podczas spotkania Wójt Gminy Czarnożyły stwierdził bardzo zaawansowany stopień zrealizowanych prac oraz podkreślił ogromną rolę wspracia finansowego pochodzącego z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład. Z kolei Poseł na Sejm RP - Paweł Rychlik podkreślił olbrzymie zapotrzebowanie na obiekty wspomagające powrót do pracy rodziców dzieci.

W ramach realizacji inwestycji powstanie budynek z przeznaczeniem na przedszkole dla dwóch grup dzieci oraz klub dziecięcy wyposażony w system ogrzewania poprzez pompę ciepła, rekuperację i klimatyzację oraz instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kW. W budynku poza pomieszczeniami dla dzieci będą zlokalizowane kuchnia, stołówka, świetlica oraz pomieszczenia biurowe i węzeł sanitarny.

Planowany termin budowy oraz wykończenia obiektu określono na dzień 31 grudnia 2023 r., uruchomienie pełnej funkcjonalności budynku nastapi w kolejnym roku szkolnym.

Łączna wartość inwestycji po przetargu wyniosła 7 721 495,83 zł, koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 120 000 zł.

Gmina Czarnożyły na realizację tej inwestycji otrzymała promesę finansową z Programu inwestycji Strategicznych - Polski Ład w wysokości 6 840 000,00 zł.

Źródło: Gmina Czarnożyły