wersja testowa serwisu

Uczniowie z gminy Pątnów otrzymali stypendia naukowe

komputer-kobieta

Stypendia naukowe Gminy Pątnów w roku 2020 zostały przyznane już po raz czwarty. W dzień zakończenia roku szkolnego we wszystkich trzech Zespołach Szkół dla najzdolniejszych uczniów klas IV-VIII zostało wręczonych 39 stypendiów.

- Chcąc wesprzeć działania na rzecz wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, przeznaczane są na ten cel środki własne - informują przedstawiciele Urzędu Gminy Pątnów. - Łączna kwota wypłaconych stypendiów to 29 991,00 zł.

W zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach stypendium otrzymało 3 uczniów, w Zespole Szkół Samorządowym im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym stypendium otrzymało 20 uczniów, natomiast w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie stypendium otrzymało 16 uczniów.

Prymusi mogli liczyć na nagrodę w wysokości 769,00 złotych oraz list gratulacyjny, którego w tym roku wyjątkowo nie wręczył Wójt Gminy Pątnów, ale wychowawcy klas.

- Aby otrzymać stypendium naukowe, uczeń szkoły podstawowej musiał uzyskać średnią ocen co najmniej 5,0. Wszyscy stypendyści musieli mieć ocenę z zachowania również co najmniej bardzo dobrą - dodają władze gminy. - Stypendystami zostali również uczniowie, którzy są laureatami konkursów i zawodów organizowanych na szczeblu wojewódzkim. Gratulujemy wszystkim stypendystom, gdyż ich zdolności poparte niejednokrotnie bardzo ciężką pracą zostały nagrodzone. Wszystkim uczniom trzech zespołom szkół życzymy udanych wakacji, wymarzonych letnich podróży, a co najważniejsze bezpiecznie spędzonego wolnego czasu. Wracajcie z początkiem września z nowymi siłami i energią.