wersja testowa serwisu

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach mają swój ogród marzeń

zakonczenie_projektu_ekologicznego_w_czarnozylach_2021_r_20210622_1087876546
fot. Urząd Gminy Czarnożyły

W poniedziałek, 21 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnożyłach odbyła się uroczystość zakończenia realizacji projektu ekologicznego „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. w ramach Konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Szkolny ogród naszych marzeń".

W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Czarnożyły - Andrzej Modrzejewski, Zastępca Wójta Gminy Czarnożyły - Piotr Kędzia, Skarbnik Gminy Czarnożyły - Barbara Cieślak, Przewodniczący Rady Gminy Czarnożyły - Jerzy Łabęcki oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Czarnożyły - Józef Zawada.

Dyrektor Szkoły - Urszula Łebek otwarła wydarzenie i powitała zaproszonych gości, grona pedagogicznego oraz przedszkolaków dokonała, następnie przecięto wstęgę i oficjalnie otwarto obiekt. Częśc artystyczną zaprezentowały wychowankowie oddziału przedszkolnego.

Teren Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach zyskał nowe zagospodarowanie w postaci: utwardzonych ścieżek edukacyjnych, altany wraz z tablicami edukacyjnymi, stołów edukacyjnych, nasadzeń roślin wraz z oznaczeniem, stacji meteorologicznej, budki lęgowej dla ptaków, ula dydaktycznego oraz zegara słonecznego. Łączna wartość projektu w 2021 r. wynosi 53 400 zł w tym dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 48 000 zł.

źródło: UG Czarnożyły

Zobacz zdjęcia: