Uroczystość zakończenia przebudowy drogi gminnej Wydrzyn-Majorat-Staw

20230916-25-zakonczenie-remont-wydrzyn-majorat
fot. Gmina Czarnożyły

W dniu 16 września 2023 r. w miesjcowości Wydrzyn odbyło się uroczyste przekazanie do użytku zadania inwestycyjnego pn.:„Remont drogi gminnej Nr 117457E w miejscowości Wydrzyn Majorat".

Wydarzenie zbiegło się z uroczystością odpustową Podwyższenia Krzyża Świętego w dawnej parafii Wydrzyn, w ramach której na fundamentach dawnego kościoła odprawiono Mszę Świętą z okazji 300-setnej rocznicy konsekracji świątyni. Historię parafii i kościoła przybliżył pochodzący z Wydrzyna profesor Stanisław Kozłowski, a liturgię sprawował proboszcz parafii w Czarnożyłach ks. Marek Jelonek.

Zaproszeni goście w osobach: Posła na Sejm RP - Pawła Rychlika, Radnego Sejmiku Województwa Łodzkiego - Andrzeja Chowisa, Starosty Wieluńskiego - Marka Kielera, Wicestarosty Wieluńskiego - Krzysztofa Dziuby, Przewodniczącego Rady Gminy Czarnożyły - Jerzego Łabęckiego z radnymi, Sekretarza Gminy - Piotra Kędzi, Skrabnika Gminy - Barbary Cieślak, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów z terenu gminy Czarnożyły, przedstawiciela wykonawcy, miejscowej straży pożarnej oraz liczna grupa mieszkańców udali się na drogę w celu przekazania drogi do użytku.

Powitania wszystkich zgromadzonych dokonał Wójt Gminy Czarnożyły - Andrzej Modrzejewski, który przedstawił zakres przeprowadzonych robót budowlanych oraz nakreślił ogół inwestycji trwających na terenie gminy.

Następnie zaproszeni goście uroczyście przecięli wstęgę symbolizującą otwarcie drogi, a ksiądz proboszcz parafii w Czarnożyłach odmówił okolicznościową modlitwę i poświęcił drogę.

W ramch zadania wykonano odnowienie pasa jezdni na odcinku od remizy OSP Wydrzyn do miejscowości Staw o łącznej długości około 3 200 mb oraz szerokości ok. 4,50 mb. Na całej długości odcinka drogi odtworzono pobocza z kruszywa wraz z utrwaleniem emulsją i grysem o szerokości 0,75 m (obustronnie).

Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma LARIX Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu za łączną wartość po przetargu 2 389 810,30 zł brutto.

Gmina Czarnożyły na realizację zadania pozyskała dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 194 905,00 zł.

Źródło: Gmina Czarnożyły