wersja testowa serwisu

W Łagiewnikach powstał "Zielony zakątek". Inwestycja kosztowała 50 tysięcy złotych

zakonczenie_projektu_ekologicznego_w_lagiewnikach_2021_r_20210622_162302207_20210622-063914_1
fot. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach

W Publicznej Szkole Podstawowej w Łagiewnikach odbyła się uroczystość zakończenia realizacji zadania„ Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielony zakątek" w ramach Konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie".

Na wydarzenie przybyli: Zastępca Wójta Gminy Czarnożyły - Piotr Kędzia, Skarbnik Gminy Czarnożyły - Barbara Cieślak, Sołtys Łagiewnik - Anna Kuźnik. W uroczystości udział wzięły także przedstawicielki Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach: Małgorzata Marciniak i Anita Olejnik. 

Powstały ogródek dydaktyczny spełnia kilka funkcji: edukacyjną, rekreacyjną, pomaga w rozwijaniu zachowań proekologicznych oraz pracy w grupach. Uczniowie bardzo chętnie spędzają tu czas. Miejsce to pomaga nam w tworzeniu poczucia współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Uatrakcyjniło również wizerunek szkoły. Kwota dofinansowania zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 45 000 zł. , udział własny to 5 000 zł. Na elementy wyposażenia punktu dydaktycznego składają się także pomoce dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć z uczniami np. mikroskopy, preparaty roślinne oraz puzzle wielkoformatowe i gry dydaktyczne. 

Pani dyrektor Sylwia Marciniak podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca, szczególnie Panu Wójtowi Andrzejowi Modrzejewskiemu za pomoc i wsparcie.

Podczas uroczystości występowali uczniowie klasy II przygotowani pod kierunkiem wychowawczyni Zofii Chalusiak.
Dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia Zielonego Zakątka przy Szkole Podstawowej w Łagiewnikach.

źródło: UG Czarnożyły

Zobacz zdjęcia: