wersja testowa serwisu

Wieluńscy mundurowi przeprowadzili działania profilaktyczne w ramach akcji "Świeć przykładem"

264-136810

Wieluńscy mundurowi po raz kolejny przeprowadził działania profilaktyczne wpisujące się w akcję edukacyjną „Świeć przykładem". 1 października 2021 roku obchodzimy „Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków". Głównym założeniem tej akcji jest przypominanie i uświadamianie pieszym o obowiązku i potrzebie korzystania z elementów odblaskowych dla własnego bezpieczeństwa. Ponadto policjanci z wieluńskiej „drogówki" tego dnia prowadzą działania prewencyjno- kontrolne" p.n. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa osób pieszych i rowerzystów.

W ramach tych działań policjanci wydziału ruchu drogowego tego dnia obejmują nadzorem odcinki dróg na terenie naszego powiatu, gdzie często dochodzi do zdarzeń drogowych zwracając szczególną uwagę na wykroczenia drogowe popełniane przez pieszych, jak i kierujących wobec pieszych. Oprócz działań kontrolnych policjanci wręczają niechronionym uczestnikom ruchu drogowego elementy odblaskowe zachęcając do ich stosowania. Zgodnie z założeniami akcji edukacyjnej „Świeć przykładem" mundurowi zachęcają pieszych do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg.

W ramach „ Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków" policjanci spotkali się z dziećmi z Przedszkola numer 1 w Wieluniu, którego głównym tematem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Policjanci uczyli dzieci prawidłowych zachowań na drodze oraz uświadamiali, jak ważną rolę dla naszego bezpieczeństwa odgrywają odblaski. W trakcie spotkania omówiono również najnowsze zmiany w przepisach ruchu drogowego, dotyczące pieszych i poruszania się na hulajnogach. Wręczając wszystkim uczestnikom spotkania elementy odblaskowe mundurowi podkreślali, że zwiększają one szansę pieszego na uniknięcie potrącenia. Ważne jest aby odpowiednio ich używać, to jest umieszczać w miejscu widocznym dla kierujących nadjeżdżających z obydwu kierunków.


Pamiętajmy!

Korzystanie z elementów odblaskowych zwiększa kilkukrotnie widoczność pieszego, przez co prowadzący pojazd ma więcej czasu na wykonanie manewru wymijania bądź hamowania.
Materiały odblaskowe działają na zasadzie odbijania padającego na nie światła. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł pojazdu i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tyłu i z przodu). Widząc z daleka święcący punkt kierowca ma więcej czasu na odpowiednią reakcję. Zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie czy nawet życie pieszego.

Zgodnie z polskim prawem każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu chyba, że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Źródło: KPP Wieluń