wersja testowa serwisu

Wójt gminy Czarnożyły przyznał stypendia dla uzdolnionych uczniów

stypendia_wojta_gminy_czarnozyly_2020_r_20200628_1802960576

W dniu 23 czerwca 2020 r. Komisja Stypendialna, pozytywnie zaopiniowała wnioski dyrektorów szkół z terenu Gminy Czarnożyły, celem przyznawania przez Wójta Gminy stypendium dla uzdolnionych uczniów.

W związku z ograniczeniami sanitarnymi nie została zorganizowana uroczysta gala, postanowiono że podczas zakończenia roku szkolnego w dniu 26 czerwca 2020 r. stypendia zostaną wręczone w poszczególnych szkołach odrębnie. Wychowankowie osiągający wysokie wyniki w nauce otrzymali z rąk Wójta Gminy Czarnożyły - Andrzeja Modrzejewskiego oraz Sekretarza Gminy - Piotra Kędzi list gratulacyjny oraz pieniężne stypendium.

Stypendium za wysokie wyniki w nauce otrzymali:

  • 23 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach
  • 13 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Ludwika Gietyngiera w Łagiewnikach
  • 4 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydrzynie
Wójt Gminy Czarnożyły osobiście gratulował stypendystom osiągniętych wyników, złożył wyrazy uznania za dotychczasową pracę włożoną w naukę i przyswajanie wiedzy oraz życzył dalszych sukcesów w osiąganiu swoich celów oraz wszelkiej pomyślności w życiu codziennym. Szczególne podziękowania i wyrazy gratulacji skierował do rodziców uzdolnionych uczniów.

Źródło: Gmina Czarnożyły