wersja testowa serwisu

Wspólne patrole Policji i Straży Leśnej na terenie powiatu wieluńskiego

264-117065

Dzielnicowi z wieluńskiej komendy i funkcjonariusze z Nadleśnictwa Wieluń wspólnie patrolują leśne tereny powiatu wieluńskiego. Działania te mają między innymi zapobiec nielegalnej wycince i kradzieżom drzewa z lasu. Funkcjonariusze oraz Strażnicy Leśni zwracają uwagę również na nielegalne wysypiska śmieci.

Wspólne patrole dzielnicowych i strażników leśnych odbywają się na terenie leśnych powiatu wieluńskiego. Zadaniem mundurowych jest współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz zwalczanie przestępstw związanych z lasem. Chodzi tu między innymi o kradzieże drewna, kłusownictwo oraz dewastację i zaśmiecanie lasów. W trakcie patroli zwracano również uwagę na kierowców, którzy naruszają zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi.

Te wspólne działania wieluńskich dzielnicowych i leśników skutkujące poprawą bezpieczeństwa w lasach będą kontynuowane.

Źródło: KPP Wieluń