wersja testowa serwisu

Za nami pierwsze posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych

komputeer-tablet-kalendarz

Pod koniec marca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych z Powiatu Kutnowskiego.

Podczas spotkania komisji opiniowano nad 376 wnioskami dotyczącymi dofinansowań m.in. do likwidacji barier architektonicznych, barier technicznych oraz tych w komunikowaniu się.

- Ponadto ubiegano się o dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny, a także o pomoc w uczestnictwie w turnusach rehabilitacyjnych oraz sportu, kultury, turystyki i rekreacji. Wszystkie pozytywnie rozpatrzone wnioski zostaną sfinansowane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 2021 na łączną kwotę 689 704,91 zł - mówi Starosta Daniel Kowalik.

Wnioski opiniowała komisja w składzie: Michał Kacprzak - przewodniczący, Małgorzata Zielińska - wiceprzewodniczący, Tomasz Walczewski - członek, Marek Kubasiński - członek, Aleksandra Tybińkowska - członek, Agnieszka Tuwalska- Maciaszek - sekretarz, Joanna Seweryn - członek – starszy specjalista pracy socjalne.