wersja testowa serwisu

Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wierzchlesie

dsc_4098

Organizowany raz na 5 lat Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wierzchlesie odbył się w sobotę 18 września br. w Kraszkowicach. W tym uroczystym dla naszych strażaków dniu, w Kraszkowicach spotkało się liczne grono delegatów, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego, ustępujące władze, oraz zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Stępień, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu - bryg. Piotr Cały, Wójt Gminy Wierzchlas – Leszek Gierczyk, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi – dh Grzegorz Pietrzyński, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieluniu – dh Jan Salomon.

Wszystkich zebranych powitał dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Ryszard Dziadak, który następnie został wybrany na przewodniczącego Zjazdu.

Na początek chwilą ciszy uczono pamięć działaczy związku, którzy odeszli z szeregów OSP na wieczną służbę w okresie od poprzedniego Zjazdu. Następnie prezes szczegółowo przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego w latach 2016-2020.

Na ternie gminy Wierzchlas w okresie sprawozdawczym funkcjonowało 7 jednostek OSP: w Krzeczowie, Kraszkowicach, Łaszewie, Przywozie i Toporowie oraz OSP Wierzchlas i OSP Mierzyce, działające w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Łącznie działających było 318 członków, w tym 287 członków czynnych (265 mężczyzn, 22 kobiety), 8 członków wspierających, 23 członków honorowych.

W zawodach sportowych brały udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy, w tym jedna drużyna kobieca z Kraszkowic. Zawiązały się 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze: Krzeczów, Mierzyce, Wierzchlas, liczące 24 członków.

Przy OSP pod kierownictwem kapelmistrza Jana Kawuli w Wierzchlesie działa Strażacka Orkiestra Dęta skupiająca 21 muzyków, która swoimi wystąpieniami uświetnia uroczystości gminne i okolicznych gmin.

W minionym okresie zarząd odbył 17 posiedzeń, na których omawiano bieżące problemy jednostek terenowych, organizację uroczystości strażackich, rozdział środków finansowych, zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, opracowywano i zatwierdzano plany działalności, przydział orderów i odznaczeń, organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, organizację gminnych turniejów wiedzy pożarniczej oraz zajmowano się innymi bieżącymi sprawami.

W okresie sprawozdawczym corocznie organizowano obchody Gminnego Dnia Strażaka oraz inne imprezy, festyny i inicjatywy strażackie, w tym wieczory wigilijne, kuligi, pozwalające na integrację miejscowego środowiska. Organizowano czyny społeczne związane z remontami strażnic oraz utrzymaniem porządku wokół nich. Bardzo pięknym gestem i wyrazem zrozumienia dla ludzkiego nieszczęścia była zorganizowana pomoc dla pogorzelców i chorego Wojtusia z Galewic. Prezes w swoim sprawozdaniu zaznaczył ogromną pomoc Gminy Wierzchlas w tym wójta i radnych, którzy nie szczędzą środków na potrzeby OSP. W omawianym okresie druhowi z naszej gminy przyznany został Złoty Znak Związku ZOSP RP, to najwyższe odznaczenia strażackie otrzymał Jan Tadeusz Paruszewski. Z kolei jednostki OSP Wierzchlas i OSP Kraszkowice z okazji 100-lecia swojego istnienia zostały oznaczone Złotym Znakiem Związku OSP RP dla zbiorowości.

W latach 2016-2020 na ternie naszej Gminy zanotowano łącznie 361wyjazdów do pożarów i miejscowych zagrożeń. Przeszkolono 44 strażaków ratowników w zakresie szkolenia podstawowego oraz 18 strażaków w zakresie ratownictwa technicznego. Ponadto przeszkolono 6 pilarzy do drewna, 17 w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, 3 kierowców konserwatorów i 1 dowódcę.

Podczas Zjazdu dh Jan Sarowski, Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie z prac komisji. Komisja ta wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, który został jednogłośnie przyjęty.

Dh Ryszard Dziadak i wójt Leszek Gierczyk podziękowali ustępującym druhom dotychczasowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wierzchlesie oraz Janowi Sarowskiemu z Komisji Rewizyjnej za zaangażowanie, działalność, współpracę i wszelką pomoc na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa mieszkańców gminy.


Ustępujący członkowie zarządu:

- dh Władysław Aleksanderek (Komendant gminny)

- dh Jan Tadeusz Paruszewski ( I wiceprezes zarządu)

- dh Mirosław Ścigała (II wiceprezes zarządu)

- dh Krzysztof Bednarek (członek zarządu)

- dh Adrian Błaszkiewicz (członek zarządu)

- Andżelika Kucharska-Bociąga (sekretarz zarządu)

Prezes podsumował i uznał minioną kadencję za udaną i uczciwie przepracowaną. Podziękował ustępującemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkim członkom i działaczom terenowych jednostek za pracę w pięcioletniej kadencji. Następnie spośród licznego grona delegatów uformowały się komisje zjazdowe, potrzebne do prawidłowego przebiegu zjazdu, które zatwierdziły m.in. skład władz gminnych na następne 5 lat.

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W WIERZCHLESIE ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes Zarządu – dh Ryszard Dziadak

I Wiceprezes Zarządu – dh Maciej Dura

II Wiceprezes Zarządu – dh Mariusz Sotowski

Skarbnik Zarządu - dh Mirosław Jarząb

Sekretarz Zarządu - Karol Sakowski

Komendant Gminny - dh Sławomir Spychała

Członek Prezydium - dh Leszek Gierczyk

Członek Zarządu – dh Andrzej Stępień

Członek Zarządu – dh Bernaś Henryk

Członek Zarządu – dh Piotr Kędzia

Członek Zarządu – dh Michał Kowlaczyk

Członek Zarządu – dh Krzysztof Kurpet

Członek Zarządu – dh Mirosław Jarząb

Członek Zarządu – dh Jacek Fuks

Członek Zarządu – dh Wojciech Urbaniak

Członek Zarządu – dh Mariusz Świątek

Członek Zarządu – dh Mariusz Napieraj

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący – dh Karol Korpal

Sekretarz – dh Władysław Grajoszek

Członek – dh Józef Bernaś

Do ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP wybrani następujący przedstawiciele:

dh Ryszard Dziadak

dh Sławomir Spychała

Źródło: Gmina Wierzchlas