wersja testowa serwisu

Zmiana warty w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzchlesie

Zrzut-ekranu-2021-10-19-o-08.23.17

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchlesie została utworzona w 1985 r. Od początku jej istnienia kierowała nią tylko jedna osoba – Barbara Jędrasik. Dzięki jej pełnej pasji pracy i umiejętnym zarządzaniu placówką przez 36 lat biblioteka przeżywała swój rozkwit.

- Powiększający się księgozbiór oraz trafne sugestie Pani Basi i innych pracowników biblioteki spowodowały, że po znaczącym kryzysie czytelnictwa na początku lat 90. dwudziestego wieku, nastąpił znaczący przyrost osób korzystających z księgozbioru biblioteki. Dziesiątki konkursów, prelekcji, wystaw i spotkań z ciekawymi ludźmi sprawiły, że placówka ta tętniła życiem i była najważniejszym ośrodkiem kultury w naszej gminie - informują przedstawiciele UG Wierzchlas.

W bieżącym roku Pani Barbara Jędrasik postanowiła przejść na emeryturę. Na stanowisku dyrektora zastąpi ją wieloletnia pracownica biblioteki – Pani Katarzyna Zawieja.

Ostatnia sesja Rady Gminy Wierzchlas (08.10.2021 r.) była okazją do złożenia podziękowań Pani Barbarze Jędrasik, co w imieniu całej społeczności Gminy oraz władz samorządowych uczynili Wójt Gminy – Leszek Gierczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Młynarczyk.

Nowo wybranej Dyrektorce Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie został wręczony akt powołania. Samorządowcy życzyli nowej dyrektorce sukcesów w dziedzinie krzewienia czytelnictwa wskazując na prestiż kierowanej przez nią jednostki, jaki zyskała przez dziesiątki lat swojego funkcjonowania

źródło: UG Wierzchlas