ZUS: Wypłata ostatniej transzy tzw. czternastek jeszcze w tym tygodniu

pieniadze3

Na wypłatę czternastek czekają jeszcze tylko osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne. Termin ich wypłaty świadczeń za wrzesień przypada na 1 października. Ostatnia transza czternastek, trafi do świadczeniobiorców jeszcze w tym tygodniu.

Zdecydowana większość uprawnionych świadczeniobiorców otrzymała już we wrześniu czternastą emeryturę. W przeważającej części ZUS przekazywał dodatkową wypłatę na rachunek bankowy. Wynika to z faktu, że coraz więcej emerytów i rencistów otrzymuje swoje świadczenie na konto bankowe. Wskaźnik ubankowienia świadczeń długoterminowych wypłacanych przez Zakład cały czas rośnie i obecnie wynosi 77,8 proc, w województwie łódzkim jest on nieco wyższy i wynosi 78 proc.

- W sumie czternastą emeryturę w regionie w tym roku otrzyma ponad 564 tys. świadczeniobiorców na kwotę wynoszącą ponad 1,3 mld zł – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS województwa łódzkiego.

ZUS wypłaca czternastą emeryturę wszystkim uprawnionym bez konieczności składania wniosku. Czternastki otrzymują osoby, które na 31 sierpnia miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych np. emerytury, renty, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Pełną kwotę czternastki tj. 2650 zł brutto otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekracza 2 900 zł brutto. Pozostali dodatkową gratyfikację mieli pomniejszoną zgodnie 
z zasadą "złotówka za złotówkę", przy czym, jeśli czternastka była niższa niż 50 zł brutto, to 
świadczenie nie było przyznawane. Oznacza to, że emeryt ze świadczeniem powyżej 5500 zł brutto dodatkowego wsparcia nie otrzymał. Czternastki nie otrzymały także osoby, których wypłata świadczenia głównego była zawieszona na 31 sierpnia, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Osobom, które mają prawo do dwóch świadczeń z ZUS-u, przysługuje tylko jedna czternastka. 
W przypadku renty rodzinnej kwota dodatkowego świadczenia dzielona jest każdemu uprawnionemu po równo. Z czternastki nie dokonuje się potrąceń i egzekucji, pobierana jest tylko składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

źródło: ZUS